Животни од тесто

3-4 години

Објект - Буба Мара

Да се потикнува самостојноста во процесот на истражување, разликување и именување на одредени основни бои, текстура, простор, форма, облици на предмети од две и три димензии...