Ајкула во морето

“Ајкула во морето” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се развива креативноста кај детето и неговата способност за лепење хартија и други материјали.