Убави зборови за моите другарчиња

2-4 години

Објект - "Лавче"

Цел - Да се јакне самодовербата и фантазијата на детето.