Диви и домашни птици

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на љубопитност за откривање нови сознанија за птиците штрк, ластовичка, врапче, страна, кокошка, петел, поттикнување на креативноста кај децата и способност за користење ножици.