Првото кокиче

3-4 години

Објект - Сонце

“Првото кокиче” - читање текст и ликовна активност со колаж хартија и пластелин.

Цел: запознавање на децата со првото пролетно цвеќе и приказната како настанало кокичето.