Пролетен поздрав

"Пролетен поздрав" - драмски текст

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности за учество во драмска игра, користење на доминантната рака за конкретната цел, логичко размислување и препознавање на цифрата на бројот 4, формирање на множества од четири елементи.