Еколошка акција

Проект - Интеграција на еколошка едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне еколошката свест и грижата за здрава околина.