Априлијада

Како се одбележуваше 1-ви Април - Денот на шегата во нашата градинка пред Covid пандемијата и креативни идеи како дома да се направат маски/костими за 1-ви Април оваа година.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: