Што гледаме од другата страна

“Што гледаме од другата страна” - двоглед

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат децата кон откривање нови сознанија за опкружувањето, преку користење на сетилата.