Мравките собираат храна

3-4 години

Објект - Сонце

Подвижна игра: “Мравките собираат храна”

Цел: Да се развива способноста на детето за одржување рамнотежа и носење предмети од едно на друго место.