Движи се за здравје

Светски ден на здравјето
 
Велосипедот е еко превозно средство кое го чува нашето здравје... Физичка активност со која ќе усвоиме здрави навики за цел живот.
 
Кога еднаш ќе научите да возите велосипед тоа не се заборава... Само продолжете да вртите со педалите до вашата цел. 
Вие и вашите дечиња... Сите ние заедно за да го зачуваме нашето здравје и да ја заштитиме околината.
 
Изработено од проф. по физичко воспитание
Николина Ќорвезироска

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: