Светскиот ден на здравјето

Светски ден на здравјето беше одбележан и во објект “Сонце”

Децата во група од 5-6 години разговараа за Светскиот ден на здравјето - за тоа како можеме да го зачуваме своето здравје, зошто треба да спортуваме и да се храниме здраво.

Заедно со проф. по физичко воспитание учествуваа во неколку спортски игри, зошто знаеме дека физичката активност е многу важна за здрави и силни деца.