Расцветано дрво

“Расцветано дрво” - творечка игра

2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се даде поддршка на детето во обидите да создаде нешто ново при користење на разни материјали.