Расцветано дрво

2-4 години

Објект - Лавче

Цел - Да се развива способноста да витка, тутка, лепи хартија и други материјали.