Пчелката носи мед

3-4 години

Објект - Сонце

Подвижна игра: “Пчелката носи мед”

Цел: Да се развиваат способности кај децата за класификација според боја; да се поттикне контрола и кординација во просторот.