Пчелка

“Пчелка” - стихови

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности за заучување на стихови наизуст, точен, правилен и поврзан говор, логичко мислење кај децата и способност за визуелно препознавање на цифрата на бројот 5.