Пеперутка

4-5 години

Објект - Буба Мара 1

Цел - Да се поттикнува сопствено креативно изразување кај децата и да се развива способноста за правилно користење на ликовниот материјал.