Летај, летај буба маро

“Летај, летај буба маро” - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнуваат чувства на љубов кон животинскиот свет на инсектите, способност за воочување, препознавање и именување на сличности и разлики, поддржување во процесот на споредување и себеприфакање, развој на мисловни процеси и дивергентно мислење.