Лисицата и штркот

“Лисицата и штркот” - драматизација

5-6 години

Објект - Сонце

Цел: Да се поттикнува детето да ги развива радоста и задоволството од успешно завршена работа.