Семејство

Активност - “Семејство”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне развивање на свесноста за сопствените начини и пристапи во откривање на нови сознанија, позитивни емоции кон членовите на семејството.