22-ри Април - Светски ден на планетата Земја

Што е тоа Планета Земја?

Каква е по облик?

Што ја штити, а што ја загадува?

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: