Мојата мајка

“Мојата мајка” - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поттикнува способност кај детето за заучување на текстот и мелодијата на песната.