Шарено јајце

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 5-6 години

Активност - “Шарено јајце” - ликовна игра

Цел - да се воспостави контрола и координација на дланките и прстите со цепкање хартија.