Видови отпад

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне еколошката свест кај децата; поврзување на сознанија за видови отпад и селектирање.