Запишување во прво одделение

Почитувани родители, 
 
Прочитајте кои документи треба да ги доставите при запишување на Вашето дете во прво одделение во учебната 2021/2022 година во:
 
ООУ “Димитар Македонски”
ООУ “Лазо Ангеловски”
ООУ “Александар Македонски”
 
Со почит, 
ЈУДГ “Буба Мара”