Донирај од срце, донирај со љубов

ЈУДГ “Буба Мара” и Општина Аеродром по повод претстојните празници организираше хуманитарна акција за донирање на облека и храна.

Во соработка со хуманитарната организација “Вистински дела на љубезност” нашиот социјален работник посети неколку семејства од социјално ранливи категории на територија на О. Аеродром каде што донираа дел од собраните средства.

Облека и храна дониравме и во организацијата за унапредување на правата на еднородителски семејства “One can - Една може”, а исто така дел беше поделен во семејства преку хуманистот Али Февзи.

Благодарение на Вашата хуманост успеавме да помогнеме на тие на кои им е потребно.