Време е за забава во циркус

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат позитивни емоции и чувства на експресија и задоволство од директно и непосредно учество во циркус преку игра на улоги.