Подготовка за училиште

Почитувани родители, 

Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара”подготви водич кој ги вклучува вештините кои децата треба да ги поседуваат пред да тргнат во училиште. 

Проверете до каде стигнало вашето дете.

Водичот може да го погледнете на следниот линк: