Фамилија музичари

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности за откривање и именување на музички инструменти, негување на креативната фантазија.