Моите тато и мама

Недела посветена на семејството во ЈУДГ Буба Мара по повод Меѓународниот ден на семејството

“Моите тато и мама”

Деца на возраст од 3-4 години во објект Буба Мара.