Подготовка на ручек со мојата баба

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива интерес и потреба од интерактивно решавање на проблемски ситуации преку користење на различни предмети од опкружувањето.