Цвет

Возраст - 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се развијат способности за самостојно ликовно творење.