Правиме колачиња

Активност - “Правиме колачиња”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се збогати  сетилното искуство преку допирање  и пластично обликување,развој  на ситната  мускулатура  на раката.