Семеен ручек

Имитативна игра во група од 3-4 години од објект Пчелка 1.