И јас помагам по дома

Објект - Сонце

Возрасна група 4-5 години

“И јас помагам по дома” - подвижна игра

Да се поттикне и оспособи детето да ги средува предметите преку игра.