Златка и трите мечки

“Златка и трите мечки” - приказна на фланелограф

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат способности и вештини за искажување  на своите идеи на повеќе начини, негување на прецизност и  истрајност и упорност.