Интерен проект „Зошто, зошто“

Место на реализација: Објект Сонце

Време на реализација: февруари – март 2021

08.02.2021-19.03.2021 година

Проектот го реализираа воспитно згрижувачкиот кадар со децата од воспитните групи  2-6 години во соработка со родителите и стручниот тим на градинката.

Цел: Да се поттикне детето кон воведување на користење на повисоки мисловни процеси – заклучување, помнење, логичко поврзување, селектирање.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: