Одиме на доктор со мама

Имитативна игра: “Одиме на доктор со мама”

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Да се развива грижата за сопственото здравје и да се поттикнува детската креативност преку играта.