Роденден во мојот дом

Имитативна игра: “Роденден во мојот дом”

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Да се развива ведро и весело расположение кај децата преку роденденската забава и да се поттикнува да го развива чуството на припадност во групата и семејството.