Низ детската игра

Одбележување на меѓународен ден на детето

“Низ детската игра”

Децата од 18-24 месеци од објект “Буба Мара 1” во соработка со нашиот логопед преку читањето приказна научија нови зборови, збогатувајќи го својот речник. Истовремено се постигна подобрување на меѓусебната комуникација, поттикнување насочено внимание и зголемување на самодовербата кај детето.

Ја читавме приказната “Златка и трите мечки”, слушавме песна “Чудна шума” и учествувавме во логичка игра “Облечи го мечето”.

Читањето приказни е важен поттик во развојот на говорот кај децата!