Цреши

“Цреши” - моделирање

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за пластично обликување на едноставни форми, љубов кон природата, користејќи го истражувањето како форма на учење. Негување пријатно чувство кон првото овошје цреши, осознавање за условите потребни за раст и развој на растенијата.