Кој прв до целта

Натпреварувачка игра

“Кој прв до целта”

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 5-6 години

Цел - Да се развива способноста за ориентација во просторот и да се усовршат  основните природни движења: одење, трчање, скокање.