Волкот и седумте јариња

“Наша омилена сказна - Волкот и седумте јариња”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне разбирање на различни социјални улоги и односи, придонесување за радосен и интересен живот во групата, негување на креативната фантазија преку учество во игри во улога на главни ликови.