Химна на чистотата

“Химна на чистотата” - екологија

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне еколошката едукација и свест за грижлив однос кон природата, заучување и повторување на стихови; правилен, поврзан говор.