Штурецот и мравката

"Штурецот и мравката " - текст по серија слики

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне поврзување на говорот со слики, способност за репродукција на творба, сензомоторен  развој на сетилата преку слух и допир.