Ургентни состојби кај децата во градинка

Во текот на минатата недела во ЈУДГ “Буба Мара” се одржа едукативно предавање за згрижувачкиот кадар во градинката на тема “Ургентни состојби кај децата во градинка”.

Целта на оваа континуирана едукација е да му се помогне на згрижувачкиот кадар и тој да се обучи за правилна реакција во итни ситуации кои може да се случат кај децата во градинка, почнувајќи од грчеви, повреди, покачена телесна температура итн.