Риба во аквариум

Објект - Сонце

Група 4-5 години

“Риба во аквариум” - практична активност

Цел - Да се развива способност за истражување на различни ликовни материјали и да се развива способност за самостојно тандемско и колективно творење.