Сончоглед

Активност - “Сончоглед” - стихови

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за заучување на стихови наизуст, правилен поврзан говор, проширување на знаењето и логично мислење преку броење и препознавање и именување на цифрите.