Шарени медузи

“Шарени медузи” - сликање

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнуваат личните вредности преку користење на ликовната уметност; способност за користење на основните бои и некои секундарни бои, негување на истражувањето како начин на учење и стекнување на нови сознанија.