Мојата гума за пливање

Деца од 4-5 години

Објект - Буба Мара 1

Цел: Да се потикнува детето да ја користи својата креативност во секојдневните активности.

Активност - ”Мојата гума за пливање”

На денешната активност децата добија пластелин со кој треба да ја измоделираат гумата за пливање која би сакале да ја имаат кога ќе одат на летен одмор на вода. Го измесија прво пластелинот за потоа да ја оформат и украсат гумата. Изработките ги ставивме на изложба.